STAMVADERS BUENEN

De teksten zijn mede samengesteld in samenwerking met Peter Buenen uit Rosmalen, waarvoor mijn dank.

De oudst bekende voorvader is Hendrikus Buenen , geboren rond 1670 in Lobith en die zich rond 1706 vestigde in Elten.Elten is een aan de noordoever van de Rijn gelegen Duits dorpje in de gemeente Emmerik dat dicht tegen de Nederlandse grens is gelegen, ter hoogte van Lobith.

Het dorp is aan drie kanten omgeven door Nederland. Op 23 april 1949 is het ter compensatie voor de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog aan Nederland toegewezen. Dit heeft geduurd tot 1 augustus 1963, toen werd het weer Duits.

Het leven in de streek “De Liemers” in de 16e en 17e was zoals elders in de zuidelijke en oostelijke regio eenvoudig en hard. Oorlogen zorgden van tijd tot tijd voor de gebruikelijke ongemakken en ook ziekten, strenge winters en misoogsten eisten hun tol.

Zo meldt de pastoor van Herwen in 1566 “toe Herwen eyn groete sterft gewest durchpestilencie datter II-hondert mynschen op eijn jaer siin gestorven. Got toest die syel. Amen”.

Grote problemen werden ook veroorzaakt door de talloze dijkdoorbraken en overstromingen. Dorpen als Aerdt hadden daarom de zo typische lintbebouwing waarbij de woningen zoveel mogelijk langs de dijken gebouwd werden en de boerderijen op een terp. De bevolking leefde van wat de natuur hen bood; de landbouw, de visserij en niet te vergeten de teenhoutproductie. Dat moest ook wel gezien de geïsoleerde ligging op wat ook wel genoemd wordt het “Gelders Eiland”.

De meeste stamboomgegevens zijn ontleend aan de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Lobith en Elten en de overzichten “Eltendopen 1696-1812” en “Aerdt (Aerdt, Herwen, Tolhuis) R.K. dopen 1715-1810 samengesteld in 1996 door Theo Bones (Amersfoort).

Ook in de dorpen Aerdt en Herwen komen we de familienaam “Buenen” tegen maar vanaf 1823 tot heden vinden we ook vele tientallen vermeldingen van de naam “Buunen”.