Arnoldus 1812-1886

Hoewel geboren in de stad ’s-Hertogenbosch is het vooral de plattelandsomgeving die Arnoldus Buenen (5e generatie) gevormd heeft.

Hij was pas 1 jaar oud toen zijn moeder terugkeerde naar Schijndel; een typisch Meierij-dorp met een kleine dorpskern. Arnold moet het vak geleerd hebben van een ervaren timmerman. En die waren er genoeg. Toen Arnold 20 jaar was (in 1832) waren er zeker 6 timmermannen woonachtig in Schijndel. Of ze allemaal ook werkelijk de kwalificatie “timmerman” verdienden is de vraag.

Arnold trouwde op 6 augustus 1843 in Den Dungen. Hij was toen 31 jaar, zijn vrouw Cornelia van Lamoen 27.  Hij ging niet meteen in Den Dungen wonen maar liet liet zich pas 2,5 jaar nadat hij getrouwd inschrijven in het Bevolkingsregister van Den Dungen (op 1 maart 1846).

Het leven was hard voor Arnold en Cornelia. Achter deze nuchtere opsomming van data en feiten gaan heel wat drama’s schuil. Twee kinderen overlijden kort na hun geboorte, twee kinderen overlijden op zeer jonge leeftijd (1,5 en 2 jaar), en Andries en Dorothea overlijden op vrij jonge leeftijd (51 en 34 jaar).

Arnold was de eerste in een reeks van 3 generaties timmermannen (Arnold, zijn zonen Frans, Johannes en Andries en zijn kleinzoon Huub). Hij zal de lagere school in Den Dungen doorlopen hebben

 Arnold overleed op 7 juni 1886 te Den Dungen, 74 jaar oud.

Cornelia woonde nog 3 jaar in het huis en vertrok op 14 februari 1889 naar Vught. Ze was toen 73 jaar. Ze leefde daarna nog 6 jaar en overleed in Den Dungen op 23 januari 1895, 79 jaar oud.