Josephus 1892-1969

Josephus Marinus (Sjef of Jos) Buenen (7e generatie) is geboren in Den Dungen, in de Lithsestraat om 01.00 uur.

Sjef was van oorsprong timmerman en had zich goed bekwaamd in het vak. Later kon hij een klein aannemersbedrijf opstarten maar bij gebrek aan opvolging en door de oorlogssituatie was dat geen lang leven beschoren. O.a. in Helvoirt en ’s-Hertogenbosch staan nog (heren)huizen van zijn hand. Hij maakte af en toe nog doodskisten en na de oorlog is hij bij een ander aannemersbedrijf gaan werken. Later heeft hij lange tijd in Dodewaard  gewerkt,waarschijnlijk aan de kerncentrale. Hij was een hardwerkend man en ook enigszins autoritair. Dat was ook wel eens nodig want zijn zes dochters konden ook hun mondje roeren.

Op 15 juli 1918 huwde hij in Helvoirt met Antonia Maria (Tonia) Vugts en gingen wonen aan het Schoolpad later genoemd Schoolstraat 21. Tonia was ietwat gezet en had een vriendelijk gezicht. Haar dochters maar ook haar kleindochters hebben bijna allemaal dezelfde gelaatstrekken. De familiebanden zijn overduidelijk.Het echtpaar (mijn –Jos van den Bogaert- opa en oma) kreeg 7 kinderen : 6 dochter en als jongste kind 1 zoon.

Een van die dochters was Johanna Maria Henrica (Hannie) –generatie 8, geboren op 15 juni 1925 in Helvoirt. Na enkele jaren gewerkt te hebben in diverse huishoudens in Helvoirt en Vught werkte zij tijdens de oorlog bij het distributiekantoor te Vught. In 1947 volgde een sollicitatie bij de gemeentepolitie te ‘s-Hertogenbosch waar zij werd aangesteld als typiste. Hier leerde zij Jan van den Bogaert kennen met wie ze in 1949 trouwde.

De kennismaking van Jan met de ouders van Hannie liep  erg stroef. Haar ouders hadden de nodige  vooroordelen. Een oudere man uit de stad, weduwnaar, lange tijd ziek  geweest en kalend. Ze stonden niet direct te juichen.Toen Jan en Hannie aangaven dat ze in het najaar van 1948 wilden trouwen schrokken ze : zo snel al? Uiteindelijk is het in mei 1949 geworden.

Vader Sjef had zijn timmerplaats ontruimd en omgebouwd tot feeststal. Tonia verzorgde het eten waarvoor ze veel complimenten kreeg.* opa had timmerplaats ontruimd>feestzaal*oma zorgde voor eten veel complimenten. Wel was ze bij de inkopen iets doorgeschoten vanwege de aanwezigheid,naast familie en dorpsgenoten, veel mensen uit “de grote stad”.

Tekst huwelijksakte : Heden 9 mei 1949, zijn voor mij, Ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Helvoirt (Burgemeester), in het openbaar in het huis der gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan : Van den Bogaert, Johannes, Petrus, Elisius, oud 30 jaren, bureelambtenaar van politie, geboren en wonende te ‘s-Hertogenbosch, weduwnaar van : Van Bijnen, Adriana, Maria, meerderjarige zoon van : Van den Bogaert, Leonardus, overleden en van : Goossens, Elisabeth Wilhelmina Henrica, zonder beroep, wonende te ‘s-Hertogenbosch, en Buenen, Johanna Maria Henrica, oud 23 jaren, typiste, geboren en wonende te Helvoirt, meerderjarige dochter van : Buenen, Josephus Marinus, oud 57 jaren, aannemer, wonende te Helvoirt  van : Vugts, Antonia Maria, oud 56 jaren, zonder beroep, wonende te Helvoirt. De ouders van de bruid, beiden hierbij tegenwoordig, verklaren hun toestemming te geven voor dit huwelijk.De afkondiging van dit huwelijk is zonder stuiting geschied alhier en te ‘s-Hertogenbosch op zaterdag 5 maart. Ik heb de aanstaande echtgenoten afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenoten en getrouwelijk de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan de huwelijkse staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door hen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig : Van Rooij, Adriaan Bernhard Maria, oud 29 jaren, chauffer-monteur, wonende te Sint Michielsgestel, en Van den Muijsenberg, Johannes Bernardus, zwager van de bruid, oud 33 jaren, rijksambtenaar, wonende te ‘s-Hertogenbosch. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is