Petrus Matheus 1831-1911

PETRUS MATHEUS (Pietje)) van den BOGAERT, is geboren op 25 sept 1831 In het gehucht Orthen (K 123 nummer 27) om 20.00 uur als zoon van QUIRINUS (Krien) van den BOGAERT en Maria Anna (Marianna) de Bekker. Zijn geboortehuis stond op de Orthensedijk tegenover het Klooster. Hier heeft hij tot 1862, tot zijn huwelijk, gewoond. Pietje is overleden op 14 aug 1911 te Rosmalen om 07.00 uur.

Pietje en Anna hebben van 1861-1862 samen gewoond nabij het klooster van Orthen aan een dijk die dwars door Orthen liep en gedeeltelijk nog bestaat. Ze behoorden tot de grote groep zogenaamde “keuterboeren” waarvan er in deze streek veel woonden, met enkele stuks vee in onaanzienlijke bewoningen. Pietje zal zeker, zoals velen van die kleine boeren, als knecht of dagloner bij een grotere boer in de omgeving hebben gewerkt. Kleinzoon Petrus van den Bogaert (zoon van Leonardus) heeft in 1952 de roman “De Kieviten” geschreven dat gaat over beide, zij het dat in het boek de personages anders zijn genoemd en Petrus een ander beroep had, nl stadsbaggeraar op de Binnendieze te ‘s-Hertogenbosch.

Na het overlijden van zijn vrouw is Pietje op 26 maart 1908 verhuisd naar Ammerzoden. Waarschijnlijk heeft hij bij zijn dochter Martina ingewoond; zeker is dit niet omdat vanwege oorlogshandelingen de hele Bevolkingsadministratie van voor 1945 van Ammerzoden verloren is gegaan. Op 31 mei 1910 is hij weer verhuisd naar ‘s-Hertogenbosch waar hij inwoonde bij zijn dochter Wilhelmina en schoonzoon Cees van Goch in de boerderij Herven 58.

Op 31 decmber 1910 is hij verhuisd naar Rosmalen waar hij m.i.v. januari 1911 is opgenomen in het ” Gesticht van Meeuwen” , een opvanghuis voor wezen en bejaarden bij het klooster van de Zusters van Meeuwen aan de Kerkstraat 9.  Hier is hij gestorven. In het Begraafboek van de Lambertuskerk te Rosmalen is aangetekend : ” in domo caritas sacrementis” (overleden in het liefdesgesticht en voorzien van de laatste heilige sacramenten). Waar hij begraven is is nog niet duidelijk. Volgens de administratie van de begraafplaats Orthen is hij niet bijgezet bij zijn vrouw. Onderzoek van de archieven van de Lambertusparochie in Rosmalen hebben tot op heden ook niets opgeleverd.

Hij trouwde met Anna Antonia Kievit (Kivits), op 22 febr 1862 te ‘s-Hertogenbosch, Ze was geboren op 2 sept 1836 te Orthen (Herven 34) als dochter van Adrianus Kievits en Engelina Kuijpers, Op 28 nov 1903 is ze overleden te ‘s-Hertogenbosch om 16.00 uur en begraven op de begraafplaats Ketsheuvel te Orthen, Ze is haar hele leven huisvrouw geweest met de zorg voor haar grote gezin,

Samen hebben ze gewoond van 1862-1872 te Orthen K34; een rijtje arbeidershuizen genaamd “de Tien Geboden” Diverse kinderen zijn hier geboren. Het rijtje woningen lag aan de dijk in Orthen, vanaf ‘s-Hertogenbosch aan de rechter kant tussen de Begraafplaats Orthen (nu Groenendaal) en het plein voor de Lambertuskerk, nu Schaarhuisplein genaamd. Tussen 1873-1880 woonden zij aan de overkant van de dijk in Orthen nr. 4. Dit was een rijtje 5 arbeidershuizen 4 t/m 12) gebouwd vóór 1909 en was het geboortehuis van nog 3 kinderen. Van 1881-1903 hebben ze gewoond in Orthen nr. 56 ; een klein losstaand huis met een ooievaarsnest. Dit was het geboortehuis van het laatste kind.).

Veel (klein)kinderen uit Orthen werden met de naam “De Kievit” genoemd in plaats van de naam “Van den Bogaert”.

Petrus en Anna kregen 11 kinderen :

Maria Anna   (1863-1820),  huwde met Gerard van der Ros , Adrianus Josephus  (1864-1864), Adrianus  -Janus- (1865-1941),  huwde met Wilhelmina vaan Schijndel en Grada van Griensven , Johannes (1866-1891), Leonardus   -Nard–  (1868-1944),  huwde met Betje Goossens, Wilhelmina   -Mina-   (1870-1959),  huwde met Kees van Goch , Maria (1872-1917),  huwde met Martinus van Muilekom,  Martina   -Marta-     (1873-1961),  huwde met Tinus van Zon, Engelina-Pia   -Lien-  (1875-1955),  huwde met Grad van Thiel, Cornelia (1878-1907),  Lamberdina   -Dina-  (1881-1970),   huwde met Kees van den Berk          

In Orthen zijn nog veel personen die Van den Bogaert (of een variant ervan) heten. Daarnaast zijn er veel met een “Van den Bogaert” gehuwd. Op het kleine kerkhof in Orthen : “de Ketsheuvel” zijn nog diverse oude graven te vinden. Ze zijn niet allemaal familie. Velen zijn afstammelingen van Adrianus van den Boogaert, de broer van Nard (Leonardeus). Adrianus schreef zij naam als Van den Boogaert. Anderen zijn afkomstig van een Van den Bogaert-tak uit ‘s-Hertogenbosch. Afstammelingen van de Tinnengieters in ‘s-Hertogenbosch.

In de stamboom Van den Bogaert zijn zo veel mogelijk namen opgenomen met de naam Van den Bogaert in allerlei varianten. De tak waartoe ze behoren moet wel minimal 100 jaren in ‘s-Hertogenbosch gewoond hebben.