ca 1600 – 1800

Van den Bogaert

Ca 1600 – 1800 in Nuland

De families Van den Bogaert hebben eeuwenlang langs of op de Maasdijken gewoond. Ze waren tot ver in de 19e eeuw van beroep Landbouwer.

De oude dijk liep van ’s-Hertogenbosch (Engelen) via Orthen, Herven, Rosmalen, Nuland, Geffen naar Oss. Oorspronkelijk komt onze familie uit Geffen.

Waarschijnlijk is het dorp Geffen ontstaan doordat wat boerderijen dicht bij elkaar werden gebouwd. Op 1 oktober 1246 wordt Geffen voor het eerst genoemd in officiële documenten. In dat jaar had een zekere Bosschenaar land te leen “te Geffene”. In 1298 wordt Geffen voor het eerst officieel als plaatsnaam genoemd. Hertog Jan II van Brabant verleent in dat jaar de rechten om grond te gebruiken voor veeteelt en turfwinning. In de eeuwen hierna vormt Geffen een heerlijkheid. De Heer van Geffen resideerde in het Kasteel van Geffen dat dichtbij Nuland was gevestigd. Rond 1450 is de toren gebouwd van de imposante gotische Maria Magdalena Kerk. Vele branden en overstromingen hebben dit kerkgebouw in de loop der tijden geteisterd. Toen Karel van Gelder in 1487 een deel van Geffen in brand stak werd ook het kerkgebouw grotendeels verwoest.

Onze oudst bekende voorvader, Joannes (1e generatie) heeft er gewoond en gewerkt , waarschijnlijk als landbouwer/hovenier bij/in het kasteel te Geffen. Hij is daar getrouwd rond 1640. Zijn zoon Joachimi Joannes (geb. ca 1641 en de 2e generatie)  is daar getrouwd met Aeltie Hendrikxdr (van de Ven). In de trouwakte staat dat hij uit Geffen kwam. Voor zijn dood (1726) is het gezin rond 1690 verhuisd naar het naburig dorp Nuland (Nuwelandt). Zij kregen 6 kinderen.

Zijn zoon Joannes Jochem van den Bogaert (3e generatie) is daar in 1716 getrouwd met Adriana (Aaltje) Jans(sen) Dielissen en zij kregen 9 kinderen.

Joannes Jochem Bogarts et Aaltje jan Dielissen coram me pastore Wijdeven ex testis Geurtje van Balkom en Hars Jochem Bogaard

Ook deze Joannes was van beroep landbouwer. Ofschoon de veestapel niet groot zal zijn geweest en het land beperkt was het hard werken voor de boeren. Mede omdat het land rondom Nuland regelmatig onder water stond door overstromingen van de Maas. Pastoor Van de Wijdeven van Nuland heeft in het Doopregister van 1710 zelfs aangegeven dat het water tot de preekstoel was gestegen.

Joannes Janssen van den Bogaert (Bogaers) was de 4e generatie. Hij trouwde daar met Maria Petri Haneberg(h) in 1761. Ook hij was landbouwer en bezat ook 2 koeien, een geit en een handeke kippens. Joannes had een klein stukje grond waar hij zijn graan verbouwde. Zijn koeien en geit moest hij telkens elders onderbrengen. Wel huurde hij een kleine stal voor het slechte weer. Zij kregen een dochter Aldegundis en een zoon.

Deze zoon Petrus (Piet) van den Bogaert (Bogaers) was de 5e generatie. Petrus is geboren als Petrus Bogaers. In de doopakte van zijn zoon werd hij als Petrus van den Bogaert vermeld. Hij huwde in 1796 met Lamberta (Lamberdien) van der Sande en zij kregen 3 kinderen. Na haar overlijden in 1803, kort na de geboorte van hun zoon Quirinus in 1802 huwde hij met Adriana van Mierloo. Adriana was weduwe van Lambertus Gloudemans en had 4 kinderen uit haar eerste huwelijk (Adrianus, Anna, Maria, Agnes. Zij heetten eerst Geloudemans, later werd dat Gloudemans) 

Het gezin was inmiddels verhuisd naar Orthen. Bij de Volkstelling in ’s-Hertoenbosch in 1822 woonde Piet in Orthen nr 37 en was winkelier van beroep.

De volgende generaties zijn in afzonderlijke hoofdstukken beschreven.